Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Øgro 6-3-12+7S: Særligt velegnet til kartofler og raps

Anvendelse

Kartofler, raps, grøntsager og frugttræer

Øgro 6-3-12+7S er en 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel til bl.a. kartofler, raps, grøntsager og frugttræer.

Gødningen egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende afgrøder, såsom kartofler og raps. Forholdet mellem svovl og kvælstof er vigtig for kerneindlejringen i korn, da svovl indgår i de essentielle amiosyrer, methionin og cystein, samt en række enzymer og vitaminer.

Fosforindholdet er letoptageligt med virkning svarende til den i husdyrgødning. Kalium findes hovedsageligt som kaliumsulfat, og i modsætning til kaliumklorid er den velegnet i klorfølsomme afgrøder, som visse grøntsagskulturer, kartofler og juletræskulturer.

Øgro 6-3-12+7S er derfor det rette valg til en lang række afgrøder, eksempelvis til opstart af rapsen om efteråret, for at sikre en god etablering af afgrøden og dermed en god overvintringsevne. Gødningen er et godt valg på sandede jorde, hvor svovlmangel er mest udbredt og hvor der erfaringsmæssigt ses svovlmangel.

På græsarealer, hvor nedskæring i afgrøden ikke er en mulighed, kan man med fordel anvende 6-3-12+7S i en granuleret form, der let falder ned i bunden af afgrøden og hurtigere opløses og gøres tilgængelig for planterne.

Bemærkninger

Øgro 6-3-12+7S indeholder animalske kategori 2 og 3 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 • Må ikke anvendes til foder.
 • Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.
 • Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

Bemærk også at Øgro 6-3-12+7S er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Information om Øgro 6-3-12+7S

Generalt

 

(NB - Kræver jordprover fra august 2020)

  

Indhold:

72% Kødbenmel
Kaliumsulfat
Kalkpiller

Pillestørrelse:

 Ø 4 mm

 
Rumvægt:685 kg/m3 

Anvendelse:

Kartofler, raps, grøntsager og frugttræer 
Aske % af TS: 2 
Emballage:Big bag af 750 kg 
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her 
Produktdatablad:Kontakt os her 
Økologisk Landsforenings
Dyrkningsvejledning til spisekartofler

Download her
Makronæringsstoffer

Kvælstof [N]

                                6,1%

Fosfor [P]

2,4%

Kalium [K]

12%

Calcium [Ca]

4,9%

Magnesium [Mg]                                                     

0,1%

Svovl [S]

7,3%

Mikronæringsstoffer
Bor [B] 22 mg/kg

Kobber [Cu] 

<10 mg/kg

Jern [Fe]

                     390 mg/kg  

Mangan [Mn]                                                          

12 mg/kg

Zink [Zn]

71 mg/kg