Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

ØgroAmino: Gødning til gartnerier

Anvendelse

Grøntsager og væksthuse.

ØgroAmino er 100 % recirkuleret organisk gødning baseret på kategori 3 sidestrømme fra slagterier til anvendelse i gødevandingssystemer. Gødningen indeholder 13 % total N, heraf ca. 7% som NH4+- N. Det organiske kvælstof er bundet i let omsættelige proteiner, og der kan derfor forventes en høj virkningsgrad.

ØgroAmino er et spraytørret pulver der let opslemmes i vand til udvanding via drypvanding, siveslanger og ebbe-flodsystemer.

Bemærkninger

ØgroAmino Indeholder animalske kategori 2 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 • Må ikke anvendes til foder.
 • Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.
 • Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

Bemærk også at ØgroAmino er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Information om ØgroAmino

Generalt

Indhold:

                    100% animalske sidestrømme - Kategori 3

Anvendelse:

                       Grøntsager og væksthuse 
Aske % af TS: 5 
Emballage:Små sække af 15 kg (Paller 585 kg) 
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her 
Produktdatablad:Kontakt os her 
  
 Kategori 3 biprodukt nedklassificeret til kategori 2
ved produktion af piller. Se evt. mere under bemærkninger.
Makronæringsstoffer

Kvælstof [N]

                     13,0%

Fosfor [P]

0,5%

Kalium [K]

1,4%

Calcium [Ca]

0,9%

Magnesium [Mg]                                                     

550 mg/kg

Svovl [S]

0,8%

Chlorid [Cl]1%
Mikronæringsstoffer
Bor [B] 2 mg/kg

Kobber [Cu] 

<2,5 mg/kg

Jern [Fe]

                     270 mg/kg  

Mangan [Mn]                                                          

6 mg/kg

Zink [Zn]

25 mg/kg