Organisk gødning giver harmoniske juletræer

Global Nature Trees har opnået imponerende resultater i juletræsproduktion ved konsekvent at bruge organisk gødning i løbet af de seneste fire år. Resultatet er sunde og fyldige træer, der kræver mindre manuel pleje og klipning.

Juletræsproduktion er en langsigtet indsats, der kræver dygtighed og erfaring. Forståelsen af, hvornår og hvordan man tilsætter gødning samt kombinationen af forskellige næringsstoffer i løbet af året spiller en stor rolle for træernes vækst og kvalitet. Erfaringerne fra de seneste år med brugen af organisk gødning har tydeligt vist, at en mere stabil frigivelse af næringsstoffer skaber mere harmoniske og sunde juletræer.

Per Skarby fra Global Nature Trees fortæller at, ”Når man bruger organisk gødning med et højt niveau af kvælstof, giver det et livstidsperspektiv mere harmoniske juletræer. Man undgår simpelthen de store ”eksplosioner” af vækst i gødningsperioden, som man får med mineralsk gødning.”

Global Nature Trees, en af Danmarks største juletræsproducenter, har i fire år brugt Øgro 10-3-1 gødning både i deres konventionelle og økologisk dyrkede juletræer. Selvom økologisk dyrkede træer ikke nødvendigvis er Ø-mærkede, har de vedholdt brugen af udelukkende organisk gødning, som er i overensstemmelse med økologiske dyrkningsstandarder, og har undgået brug af sprøjtemidler.

Per Skarby forklarer deres valg, ”Vi bruger Øgro, fordi den har et naturligt højt indhold af organisk kvælstof. I Øgro 10-3-1 er alle 10% kvælstof organisk og i ØgroTree er 5,6 kg ud af 11 kg kvælstof organisk. Det er en væsentlig højere andel af organisk kvælstof end i andre organiske og semiorganiske gødninger på markedet.”

Brugen af Øgro 10-3-1 gødning omfatter nu alle Global Nature Trees’ 700 hektar, både for deres konventionelle og økologisk dyrkede juletræer. Deres erfaringer viser, at Øgro 10-3-1 ikke kun fremmer væksten, men også reducerer den nødvendige arbejdstid for medarbejdere markant.

Per Skarby uddyber, ”Efter at have gødet med Øgro i en årrække kan vi virkelig se en positiv effekt. Juletræerne står stærkere, og vi forventer over tid at kunne nøjes med at bruge tang til vækstregulering. Det gør vores produktion meget mere naturlig. Vores eget forsøg har vist, at vi er gået fra at bruge ca. 700 timer på formklipning af træerne på et område med 7 ha, uden Øgro. Mod 50 timer med 7 ha gødet med Øgro.”

Global Nature Trees har nu besluttet at lægge, stort set, hele deres produktion om til Øgro-gødninger på grund af dens positive effekter på træernes kvalitet og de betydelige tidsbesparelser, der opnås i forhold til vækstregulering og udbringning. Selvom indkøbsprisen på Øgro måske ser ud til at være høj, viser det sig at være en god økonomisk investering. Per Skarby konkluderer, ”Salgsprisen på Øgro ser måske høj ud, men samlet set er der virkelig god økonomi i at bruge Øgro.”

Sortiment

Baseret på vores erfaring med Øgro til juletræer og andre afgrøder, er de to mest oplagte produkter til brug i juletræer Øgro 10-3-1 og ØgroTree

Klik på billedet for at downloade brochure

Basisgødning med højt kvælstofindhold.

En 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel til korn og rapsafgrøder, sukkerroer og græsfrø.

Gødning til juletræer.

En alt-i-en gødning til juletræer, hvor man ved kun én tildeling, dækker juletræets behov.

øgro til juletræer

Kontakt

E-Mail: ogro@daka.dk
Telefon:+45 7674 5111