Øgro til juletræer

Øgro er et dansk 100% organisk gødnings- og jordforbedringsmiddel baseret på kødbenmel af recirkulerede genanvendte råvarer.

Øgro passer godt til gødning af juletræer. Dens jævne og skånsomme næringsstoffrigivelse er med til at sikre tilgængelige næringsstoffer i hele vækstperioden. På den måde får man en langsom og mere balanceret frigivelse af næringsstoffer, der er med til at forebygge ”bare skuldre” eller ”røde nåle”. Øgro omsættes af mikroorganismer i jorden og forbedrer derfor også jordens kulstofindhold.

Øgro er let at dosere, og kan derfor nemt kombineres med andre organiske eller mineralske gødninger. Gødningen kan med fordel anvendes alene eller som en del af grundgødskningen. Øgro kan også bruges til farvegødskning, da den ikke har nogen afsvidende effekt, hvilket giver et stort vindue for tildeling.

Juletræsproduktion kræver en dedikeret indsats i mange år, før man står med et salgsklart juletræ. Vejen derhen kræver håndelag og erfaring for at pleje træerne på den rigtige måde. Tildelingen af gødning er en kunst i sig selv, hvor timingen og kombinationen af gødninger i foråret er afgørende for, hvordan træet klarer sig i vækstsæsonen. Tilgængelighed og en jævn frigivelse af næringsstoffer er afgørende for at holde træerne sunde.

Kurt Karlsen fra Lemming nord for Silkeborg, har produceret juletræer i mere end 10 år og har 50 hektar juletræer med nordmannsgran. Derudover står han også for gødning og pleje af andre juletræsproducenters arealer. Kurt har gode erfaringer med at udbringe organisk og mineralsk gødning i det tidlige forår.

Kurt Karlsen fra Lemming

“Gennem de seneste 10 år er der flere og flere, som har taget den organiske gødning til sig. Det giver god mening, fordi det gør det muligt at skabe en jævn og mere naturlig optagelse af næringsstofferne i juletræerne” siger Kurt Karlsen.

Når man kombinerer organisk gødning med mineralsk gødning, er der flere forskellige valgmuligheder. Øgro, der er baseret på kødbenmel er én af dem, som med sin 4mm piller er nem at sprede med eksisterende materiel. Øgro er gennem de seneste år blevet brugt og testet i mange forskellige afgrøder, herunder også i juletræer. Effekten som grundgødskning i foråret ser ud til at give en god virkning, som kan være med til at holde træerne sunde og grønne.

Kurt Karlsen fortæller ”Jeg har brugt Øgro i 3 år og bruger i salgstræer 50 kg N pr. ha Øgro 10-3-1 sammen med 30 kg N pr. ha mineralsk gødning med kieserit. På den måde får jeg både sikret en god tilgængelighed af næringsstoffer i hele vækstperioden og et tilfredsstillende magnesiumniveau. Det giver sunde grønne juletræer og meget få tilfælde af bare skuldre og røde nåle”.

Øgro er dyrere end mineralsk gødning, men giver nogle fordele, som er investeringen værd. Øgro er en dansk og 100% organisk gødning, som er let at dosere og kombinere med andre gødningstyper. Udvaskningen af organisk gødning er lav, hvilket specielt er en fordel på sandede jorde.  Den organiske oprindelse sikrer også, at man undgår svidninger. Øgro er desuden godkendt som et bilag 2 produkt til brug i økologisk dyrkning.

Sortiment

Baseret på vores erfaring med Øgro til juletræer og andre afgrøder, er de to mest oplagte produkter til brug i juletræer Øgro 10-3-1 og ØgroTree

Klik på billedet for at downloade brochure

Basisgødning med højt kvælstofindhold.

En 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel til korn og rapsafgrøder, sukkerroer og græsfrø.

Gødning til juletræer.

En alt-i-en gødning til juletræer, hvor man ved kun én tildeling, dækker juletræets behov.

øgro til juletræer

Kontakt

Market Manager

Henrik Stubager

E-Mail: hst@daka.dk
Telefon: +45 5156 4709

Afmeld nyhedsbrev