Global Nature Trees ved Gammel Ry dyrker både juletræer efter konventionelle og økologiske principper.

Serien af juletræer, der er dyrket efter økologiske principper, er ikke Ø-mærket, da frøet skal være af økologisk oprindelse, for at man kan dyrke 100 % økologisk kvalitet. Til gengæld bruges der f.eks. kun organisk gødning, som må bruges i økologisk produktion, og desuden dyrkes der sprøjtefrit.

Hos Global Nature Trees kombinerer man det bedste fra to dyrkningsformer til at forfine teknikkerne både inden for det konventionelle og det økologiske. Derfor bruges der organisk gødning i begge dyrkningsformer. Virksomheden har juletræer på 450 ha, heraf 50 ha som dyrkes efter økologiske principper.

Organisk gødning giver mening
Både Global Nature Trees konventionelle juletræer og dem dyrket under økologiske principper er de senere år blevet gødet med organisk gødning. Der er anvendt Øgro 10-3-1 i juletræerne fra de er 3-4 år, så man ikke får for meget tilvækst fra starten.

Fra juletræerne er 3-4 år giver det mening at gøde. Her tildeles (30-40 kg N) 300-400 kg organisk gødning pr. ha. mens de får (70 kg N) 700 kg pr. ha fra de er 5 år”, fortæller Anders Kristiansen fra Global Nature Trees.

Virksomheden har anvendt Øgro 10-3-1 de seneste 2 år, med gode resultater. Derfor er Global Nature Trees nu blandt de første, som forsøger sig med ØgroTree, der er en ny specialgødning udviklet til juletræer. ØgroTree er en gødning, som indeholder alle nødvendige næringsstoffet til juletræet så man kan tildele det hele på én gang. Gødningen vil fra i år blive anvendt på de konventionelle arealer fra juletræernes 4. år, og indtil der tages træer ud fra kulturen. I den periode vil ØgroTree blive uddelt i foråret og udgøre den fulde tildeling af gødning. I høståret vil ØgroTree udgøre halvdelen af den samlede mængde N, da der tildeles konventionel gødning til farvegødskning i august måned.

”Vores erfaring med Øgro som organisk gødning indikerer, at ØgroTree ligesom Øgro 10-3-1 vil give en god langsom frigivelse i både vores økologiske og i vores konventionelle træer. På den måde kan gødningen fordeles til rødderne og vi får en nænsom tilvækst,” fortæller Anders Kristiansen og fortsætter:

” Selvom Øgro som organisk gødning er en anelse dyrere, er det vores erfaring, at træerne kommer i bedre balance. Vi ser færre røde nåle og bare skuldre, og gødningen giver ikke svidninger ved kørsel i våde træer.”

Udover bredspredningen i foråret er det også muligt at tildele Øgro 10-3-1 som farvegødskning. Dette bør gøres omkring 1. juli på grund af den mere langsommere optagelse – frigivelse af N.

Anvendelses af pelleteret organisk gødning gør det let at bredsprede, men også let at dosere. Ved Global Nature Tree har man valgt at have gødningen stående klar på ejendommen, hvilket gør det muligt at komme ud med gødning så snart vejret og jordforholdene er til det. Gødningen bringes ud med en traktormonteret gødningsspreder fra Compact Tree eller med portaltraktor.

Markedet efterspørger specialproduktion
Global Nature Trees oplever øget efterspørgsel efter både sprøjtefri og økologisk dyrkede træer. Specielt i Tyskland og Holland ønsker man juletræer dyrket efter principperne, som anvendes hos Global Nature Trees. Samtidig er det nødvendigt at være ekstremt effektiv i dyrkningen og håndteringen af juletræerne, da merbetalingen for specialetræerne er begrænset.

”Selv om det giver flere udfordringer at dyrke træerne på en skånsom og naturlig måde, tror vi på at det er her fremtidens efterspørgsel ligger, samtidig ser vi også nogle harmoniske og flotte juletræer i sidste ende, som vi tror på kunderne bliver glade for”.

Global Nature Trees eksporterer omkring 500.000 juletræer hvert år, og beskæftiger omkring 100 medarbejder i højsæsonen.