Som vi tidligere har skrevet og informeret om, må Øgro nu bruges i alle afgrøder. Det er dog min konstatering, at ikke alle er bekendt med dette. Mejeriforeningen har fjernet deres forbehold for brug af Øgro, dog skal Øgro indarbejdes i jorden.

Dette kan gøres samtidig med såning eller ved nedharvning inden såning. I vintersæd og frøgræs skal Øgro nedskæres i afgrøden. Der er derfor til kommende sæson endnu større muligheder for at bruge Øgro, samt for at få etableret en vellykket afgrøde med større sikkerhed for et godt udbytte.

Kartofler
Øgro er en meget oplagt mulighed at bruge som startgødning i kartofler. Her anbefaler vi at placere ca. 15-30 kg udnyttet kvælstof samtidig med lægningen af kartoflerne. Dette giver både kvælstof og fosfor til rådighed for den lagte kartoffel. Der er lavet et lille ”praktisk” forsøg hos Engesvang Økologi ved Sønder Felding. Her blev placeret ca. 200 kg Øgro 10-3-1 (ca. 16 kg udnyttet N) pr. ha. Samtidig med lægningen af kartoflerne.

Dette indebar ifølge Engesvang Økologi et merudbytte på ca. 5 %. Dette vil med et merudbytte på ca. 1150 kg pr. ha. En pris på Øgro på kr. 2,85 pr. kg og en kartoffelpris på kr. 2,50 pr. kg give en gevinst på ca. 2.300 kr. pr. ha. Denne gevinst er så markant, så der burde være mange flere, som vil prøve Øgro i kartofler, specielt når det samtidig er meget nemt at udføre placering af Øgro i praksis.

Øgro i vintersæd om efteråret
Det er nu blevet tilladt at bruge Øgro i vintersæd. Reglerne for dette følger reglerne for handelsgødning i henhold til gødningsbekendtgørelsen. Her må man bruge op til 15 kg udnyttet N. I vintersæd skal Øgro være udbragt inden 1. oktober, og den lovmæssige udnyttelsesgrad ved brug i vintersæd skal beregnes til 90 % mod 80 % resten af året.

Det er i vintersæd en fordel at dele den samlede mængde N op således, at der ved såning gives 15 kg N og resten om foråret. Her er det oplagt at bruge Øgro om efteråret ved såning. Vintersæden kommer bedre i gang, står godt rustet til en eventuel hård vinter og ikke mindst, man kan vente med udkørsel af gylle til vintersædsmarken er ordentlig farbar.