I dette jule – og nytårs nyhedsbrev kan du læse om: – Øgro og forsøg – Kaliumsulfat – Øgro N15 til N14 – Øgro i juletræer – Øgro i kikærter og lupin – ØgroAmino

Øgro og forsøg
Øgro har nu i en periode på 3 år 2018, 2019 og 2020 været med i officielle afprøvninger udført af Seges.
Det har været 3 meget forskellige vækst år. Men hovedkonklusionen er, at Øgro har en dokumenteret virkning som gødning stort set på linje med gylle set over et gennemsnit på 3 år.

Som udgangspunkt er det ikke meningen, at Øgro skal bruges som en total gødningsløsning, men som et supplement til gylle. Primært opnås rigtig god effekt, hvis det i afgrøder, bruges som startgødning. I praksis er det også som startgødning at Øgro primært bruges, men der er også dyrkere af grøntsager, specialafgrøder og græsfrø, som anvender Øgro i en større del af den samlede gødningsmængde med godt resultat.

Kaliumsulfat
Vores gødninger bliver produceret færdigt på Gyllebo i Malmø.

I Sverige bruger man ca. 10 gange så meget Øgro, som der bliver brugt i Danmark. I Sverige hedder Øgro Biofer.
Man har i Sverige valgt at udskifte vinasse som kalium- og svovlkilde til kaliumsulfat. Det skyldes, at man gerne vil have en mere stabil råvareleverandør. Iblanding af kaliumsulfat, i stedet for vinasse, har i Danmark betydet, at man skal have en aktuel jordbundsprøve, der viser et kalital under 8, for at man i henhold til Bilag 2 bekendtgørelsen må bruge Øgro 9-3-4+2S og Øgro 6-3-12+7S.

Vi er klar over, at dette kan give praktiske problemer i brugen af denne gødningstype. Vi vil derfor til næste sæson arbejde på at få skiftet tilbage til kaliumvinasse således, at man som bruger ikke skal tage hensyn til denne regel i Bilag 2. bekendtgørelsen.

Øgro N15 til N14
Vi har i mange år haft vores Øgro N15 som en ren koncentreret N-gødning. Vi kan i vores analyser af råvaren til denne gødningstype se, at proteinindholdet det sidste halve års tid har været lavere end tidligere.

Vi har derfor valgt fremover at N15 ændres til N14 med en deklarering på 14 % kvælstof.

Øgro i juletræer
Vi kan varmt anbefale brug af Øgro 10-3-1 eller ØgroTree som fuldgødskning eller som en del af gødningstilførslen til juletræer.

Juletræer er en kultur, som belønner brugen af organisk gødning, med den slow-release effekt, som det giver. VI har i den forgange sæson haft mange tilfredse brugere af Øgro i juletræer. Som et lille sjovt notat til brug af Øgro i juletræer kan nævnes, at årets kønneste juletræ i kategorien nordmannsgran, blev et juletræ, der var gødet med Øgro 10-3-1.

Øgro i kikærter og lupin
I en artikel i Økologisk Nu omtales dyrkning af kikærter og lupin. Her nævnes at podemiddel med kvælstoffikserende bakterier ikke har været muligt at skaffe til Danmark i denne sæson. Det er også uvist, om det kan skaffes til kommende sæson. Som alternativt til dette nævnes, at man kan gøde med 50 kg N i en Øgro gødning.

Øgro Amino
Vores nye gødningsprodukt til flydende drypvandstildeling ØgroAmino, er blevet testet af HortiAdvice
hos DK Økoplant ApS, som producerer økologiske agurker.

ØgroAmino er en organisk drypvandsgødning, som må bruges i økologisk produktion i henhold til Bilag 1. bekendtgørelsen. Dette forsøg har vist at ØgroAmino har givet et udbytte i agurker fuldt på højde med de sammenlignelige produkter som N-max og HB-Dryp.

ØgroAmino er en meget koncentreret gødning indeholdende 13 % N. Den leveres i 15 kg sække indeholdende et meget fint pulver som opløses i vandkar i rette koncentration inden udvanding.