En del af Daka

Øgro er en serie af danske gødningsprodukter og jordforbedringsmidler produceret af Daka Denmark A/S, der er en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder.

Daka modtager animalske biprodukter fra slagterier, kødindustrien og landbruget, som ikke anvendes til eller ikke er egnede til humant konsum. Ud fra dyrlægekontrollerede dele af slagtede sunde dyr producerer Daka proteinholdige foderprodukter til kæledyr, pelsdyr og fisk.

De øvrige animalske biprodukter forarbejder Daka primært til produkter, som netop anvendes til Øgro gødning og energiformål, herunder råstof for produktion af biodiesel.

Læse mere om Daka Denmark A/S her.

Værdiskabende gødning til økologisk planteavl

Øgro er et 100 % organisk og 100 % recirkuleret gødningsprodukt, hvor restprodukter i form af døde dyr fra landbruget bliver genanvendt til gødning og biodiesel.

Bæredygtighed fylder mere og mere i folks bevidsthed. Derfor vil der i fremtiden blive større fokus på genanvendelse af produkter generelt. Døde dyr indeholder værdifulde næringsstoffer, og genanvendelse af disse er et godt eksempel på, hvordan reststrømme kan bruges og bidrage positivt i kredsløbet. Eksempelvis bliver en velvoksen gris på 80 kg til 17 kg Øgro og 20 liter biodiesel.

Øgro har været på markedet i Danmark i 8 år, men har været markedsført som Biogrow siden 2012. Øgro er blevet en velkendt og eftertragtet gødningstype, hvor erfaringsgrundlaget er rigtig godt. Øgro er testet og afprøvet i adskillige forsøg gennem flere år af bl.a. SEGES. Der forefindes derfor et godt og bredt dokumentationsgrundlag for virkningen og brugen af Øgro. Det er ikke kun i den økologiske planteavl, at Øgro har vundet indpas som et nødvendigt ”værktøj” til at få produktionen til at lykkes bedst muligt. Til både konventionelt og økologisk dyrkede juletræer bliver der også større og større interesse for at bruge organiske eller delorganiske gødninger.

Læs hele brochuren her.

Klik på billedet for at downloade brochure

Kontakt

E-Mail: ogro@daka.dk
Telefon: +45 5156 4709