Frøgræs – find det optimale gødningsprodukt

Øgro er et godt gødningsprodukt til frøgræs, da man præcis ved, hvad man udbringer af næringsstoffer.

God startgødning
Gødningen kan udbringes på rette tidspunkter for optimalt frøudbytte. Øgro kan bruges alene, hvis der ikke er gylle til rådighed. Alternativt vil Øgro være et rigtigt godt supplement til gyllen.

Udbytte/respons
Et kg kvælstof tildelt i frøgræs giver iflg. udbytte/responskurven i den høje tildeling af kvælstof ca. 6 kg. frø tilbage. Det vil derfor i frøgræs være særdeles oplagt at bruge Øgro 10-3-1 eller Øgro 9-3-4+2S, da det stort set altid vil kunne betale sig

Anbefalinger

  • Øgro skal nedskæres i frøgræsset, eller hvis frøgræshalmen ikke skal bruges til foder til malkekøer, kan det udbringes med gødningsspreder..

.

Forsøg i frøgræs

Vi har spurgt DSV Frø Danmark A/S, hvordan de mener, at en gødningsplan efter de nye kommende brancheregler i sæson 2022-2023 vil kunne se ud. Der er taget udgangspunkt i, at man fortsat bruger den mængde konventionel gylle og afgasset gylle, der vil være tilladt. Den resterende mængde kvælstof gives i form af Øgro op til anbefalet kvælstofbehov. Efter nuværende regler anbefaler vi at tildele kvælstof efter nedenstående kvælstofbehov i de forskellige frøgræstyper. Enten i form af gylle eller Øgro eller bedst en kombination af begge dele.

Forslag til gødningsplaner for ejendomme med mangel på Økologisk husdyrgødning og brug af Øgro gødning

  • 20 % bælgplanter i sædskiftet
  • 65 kg N/ha på ejendomsniveu svarende til 81 kg/ha på afgrøder med N behov.
  • Mest muligt N gives i form af gylle/biogas gylle
  • Konventionelt gylle: 43 kg N/ha på ejendomsniveau svarende til 54 kg N/ha på afgrøder med N behov.
  • Biogas gylle: 22 kg N/ha på ejendomsniveau svarende til 27 kg N/ha på afgrøder med N behov.
  • Svovl tilføres via kaliumvinasse, gips, Vigor S eller DLG Multi Gro om foråret eller ved brug af
  • 9-3-4+2S med 2,4 % svovl

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg