Økologiske forsøg med Sukkerroer

Dyrkning af økologiske sukkerroer kan ikke nøjes med gylle som kvælsstofskilde. Der er behov for noget kvælstof, der virker hurtigere, og som kan placeres tæt på roefrøet. Roefrøet har brug for kvælstof og fosfor for at komme hurtigt i gang med spiringen.

God startgødning

Der er flere muligheder for, hvordan man kan tildele Øgro i sukkerroer eller anden type roer. Man kan udsprede Øgro med gødningsspreder med efterfølgende nedharvning. Det er også muligt at nedbringe/placere Øgro med en såmaskine eller robot ca. 14 dage før planlagt såning af roefrøene. Herved opnås en hurtigere virkning, da næringsstofferne i Øgro vil være længere fremme i omsætningsprocessen. Øgro skal, hvis det er muligt, placeres i en dybde, der er længere nede end roefrøets placering og gerne lige ved siden af roefrøet, hvis dette er muligt.

Øgros Anbefalinger

  • Vi anbefaler ca. 40 kg udnyttet kvælstof i enten Øgro10-3-1 eller Øgro 9-3-4+2S, men Øgro N-14 med 2,2 %svovl vil også være velegnet, og her får man en merekvælstofkoncentreret gødning.
  • Hvis der er behov for kvælstof efter fremspiring,skal Øgro placeres i jorden med f.eks. en radrenser.
  • Kalidelen i Øgro er klorfattig, hvilket er en fordel iroedyrkningen.

Forsøg i sukkerroer

Der blev i 2017 lavet forsøg af Nordic Beet Research, hvor Øgro viste sig at være på højde

med N-virkningen i N34. I landsforsøgene for 2020 blev der udført forsøg med kyllingepiller,

som også er en organisk gødning. Det var ikke muligt at bruge Øgro, da det på dette tidspunkt

ikke måtte bruges i henhold til brancheaftaler. Disse forsøg viser et merudbytte både ved placering i såbed før såning og samtidig med såning.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg