Start gødning til Silo-majs

I Danmark dyrkes der ca. 6.000 ha med økologiske silomajs. Økologiske majs har ligesom konventionelle majs brug for kvælstof og fosfor for at komme ordentligt i gang. Derfor er der et stort ønske om at kunne tildele startgødning sammen med majssåningen. Her er Øgro en rigtig god løsning. Vi vil anbefale at placere 10-30 kg udnyttet kvælstof i Øgro 10-3-1 eller Øgro 9-3-4+2S med 2,4 % svovl. Et alternativ er Øgro 6-3-12+7S med 7 % Svovl, men her skal der tildeles lidt flere kg. pr. ha for at opnå samme mængde kvælstof.

 

Gode forsøgs resultater i majs

Der blev i 2017 lavet et forsøg i økologisk majs, for at se på om der var en lignende respons ved brug af startgødning i økologiske majs, som man kender det fra konventionelle majs. Øgro 9-3-4+2S og N15 blev brugt i storparceller på hele såbredder sammenlignet med grundgødning bestående af 8t svinegylle
+10 t dybstrøelse nedpløjet forår + tilført 250 kg Patentkali efter såning. Resultaterne er opgjort på baggrund af stikprøvemålinger af plantehøjde, kolbevægt og tørstofindhold.

 

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg