Vårsæd – Forsøg med Øgro gødning

På mange bedrifter har man gylle til rådighed, men det er ikke altid, at virkningen fra gyllen timings-mæssigt passer til eller kan dække afgrødens behov. Derfor er Øgro et rigtigt godt supplement til gyllen, som giver en større sikkerhed for opstart af afgrøden og i den sidste ende et større udbytte.

God startgødning

Hvis man bruger Øgro som startgødning giver placeringseffekten den nysåede kerne fosfor og kvælstof tæt ved kernens kimtråde, og kan derved hurtigere komme i gang med spiringen. Når kornet får en hurtigere fremspiring, vil det samtidig få overtaget i forhold til ukrudtet.

Udbringnings-frihed

Vejrforhold påvirker såtidspunkter, og der kan efter såningen komme perioder, hvor det enten er meget tørt eller meget regnfuldt. Her kan Øgro betragtes som en forsikring, man tegner for at sikre den bedst mulige start af afgrøden. Rettidig såning betyder meget for udbyttets størrelse, og med Øgro kan man altid så på de rigtige tidspunkter, da man har gødningen stående klar til brug i sin lade.

Øgros anbefalinger

  • Selvom man kan dække hele vårsædens kvælstofbehov med gylle, anbefaler vi at udskifte ca. 15-20 kg udnyttet kvælstof fra gyllen med tilsvarende mængde kvælstof i Øgro.
  • Anvendes Øgro på den rigtige måde sammen med gylle, kan tryk- og strukturskader reduceres, med højere udbytte som resultat. Høsten lettes også, da der er mindre ukrudt, der skal igennem mejetærskeren og heraf en bedre renvare høstet med reduceret udspredning af ukrudtsfrø. En bedre renvare betyder lavere tørreomkostninger samt bedre holdbarhed under opbevaring.
  • Øgro skal indarbejdes i jorden, og det kan gøres på flere måder. Den mest oplagte måde er at placere Øgro samtidig med såning, men man kan også blande Øgro sammen med såsæden og udså med almindelig såmaskine. Alternativt kan det også lade sig gøre at udsprede Øgro med en gødningsspreder med efterfølgende nedharvning.

 

.

.

Forsøg i vårsæd

Forsøg fra landsforsøgene 2020 viser et signifikant merudbytte ved placering af en del af den samlede mængde kvælstof som startgødning i forhold til at tildele hele kvælstofmængden i form af gylle i stadie 16-18. Det skal dog nævnes, at der i landsforsøgene 2020 også er forsøg, som viser mindre fordel ved placering af Øgro 10-3-1 som startgødning.

Beregnet eksempel: Øgro som startgødning, hvor der er gylle nok til rådighed

.

.

.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg