Øgro 9-3-4+2S: Højt kaliumindhold og mange anvendelsesmuligheder

Anvendelse
Korn, raps, frøgræs, grøntsager og frugttræer.

Øgro 9-3-4+2S er en 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel.

Gødningen egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende afgrøder, såsom raps og græs. Forholdet mellem svovl og kvælstof er vigtig for kerneindlejringen i korn, da svovl indgår i de essentielle amiosyrer, methionin og cystein, samt en række enzymer og vitaminer.

Fosforindholdet er letoptageligt med virkning svarende til den i husdyrgødning. Kalium findes hovedsageligt som kaliumsulfat, og i modsætning til kaliumklorid er den velegnet i klorfølsomme afgrøder, som visse grøntsagskulturer, kartofler og juletræskulturer.

Øgro 9-3-4+2S er derfor det rette valg til en lang række afgrøder, eksempelvis til opstart af rapsen om efteråret, for at sikre en god etablering af afgrøden og dermed en god overvintringsevne. Gødningen er et godt valg på sandede jorde, hvor svovlmangel er mest udbredt og hvor der erfaringsmæssigt ses svovlmangel.

På græsarealer, hvor nedskæring i afgrøden ikke er en mulighed, kan man med fordel anvende 9-3-4+2S i en granuleret form, der let falder ned i bunden af afgrøden og hurtigere opløses og gøres tilgængelig for planterne.

Bemærkninger

Øgro 9-3-4+2S indeholder animalske kategori 3 biprodukter nedklassificeret til kategori 2 ved produktion af piller, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

  • 9-3-4+2S kræver udfyldning af konsulent-erklæring
  • Må ikke anvendes til foder.
  • Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.
  • Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

Bemærk også at Øgro 9-3-4+2S er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

De personlige oplysninger, du oplyser, vil kun blive brugt af os til at kontakte dig. For yderligere information, læs venligst vores side med privacy & cookies

Information om Øgro 9-3-4+2S

(NB – Kræver jordprøver fra august 2020)
Indhold: 85% Kødbenmel – Kat. 2
10% tørret kaliumvinasse
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 685 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager, og frugttræer
Aske % af TS: 31
Emballage: Big bag + 20 kg pose
750 kg (product nr. 2001)
750 kg (product nr. 2002)
20 kg (Product nr. 2003)
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her

Kvælstof [N] 8,8% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,5%
Kalium [K] 3,6%
Calcium [Ca] 3,9%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 2,4%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 1700 mg/kg
Mangan [Mn] 26 mg/kg
Zink [Zn] 105 mg/kg