ØgroTree 11-2-4 + 3,3Mg og 3,9S: Semiorganisk gødning

Anvendelse
Juletræer og skovbrug

ØgroTree er en alt-i-en gødning til juletræer, hvor man ved kun én tildeling, dækker juletræets behov.

ØgroTree indeholder ikke svovlsur, ammoniak og urea baseret kvælstof, og er derfor tillads at gøde med hele året. Gødningen indeholder 11% total N. Hele 49% af kvælstoffet findes som organisk kvælstof og resten af kvælstoffet kommer fra den mineralske gødning.

Bemærkninger

ØgroTree Indeholder animalske kategori 2 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

  • Må ikke anvendes til foder.
  • Må ikke anvendes senest 21 dage før høst

Bemærk også at ØgroTree er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om ØgroTree

Indhold: Kødbenmel – Kat. 2
Pillestørrelse:  Ø 4 mm
Rumvægt: 940 kg/m3
Anvendelse:  Juletræer og skovbrug mv.
Emballage: Big bag af 750 kg
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Brochure: Download her

Kvælstof [N] 11,0%
Fosfor [P] 1,6%
Kalium [K] 3,9%
Calcium [Ca] 3,6%
Magnesium [Mg] 3,3%
Svovl [S] 3,9%

Bor [B] 10 mg/kg
Kobber [Cu] 9 mg/kg
Jern [Fe] 780 mg/kg
Mangan [Mn] 20 mg/kg
Zink [Zn] 75 mg/kg

Høj andel af organisk kvælstof

Hele 49 % af kvælstoffet i ØgroTree findes som organisk kvælstof og resten som mineralsk kvælstof i form af ammonium og nitrat.

Overblik over kvælstofssammensætning

Gødningssammensætning tilpasset juletræets behov

54 % organisk gødning 46 % mineralsk gødning bestående af N27, Kieserit og Kali.

Gødningssammensætning tilpasset juletræets behov

Klik på billedet for at downloade brochure

øgro til juletræer