Øgro 6-3-12+7S: Særligt velegnet til afgrøder med stort behov for kalium og svovl

Anvendelse
Kartofler, raps, grøntsager og frugttræer

Øgro 6-3-12+7S er en 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel til bl.a. kartofler, raps, grøntsager og frugttræer.

Gødningen egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende afgrøder, såsom kartofler og raps. Forholdet mellem svovl og kvælstof er vigtig for kerneindlejringen i korn, da svovl indgår i de essentielle aminosytet, methionin og cystein, samt en række enzymer og vitaminer.

Fosforindholdet er letoptagligt med virkning svarende til den i husdyrgødning. Kalium findes hovedsageligt som kaliumsulfat, og i modsætning til kaliumklorid er den velegnet i klorfølsomme afgrøder, som visse grøntsagskulturer og kartofler.

Øgro 6-3-12+7S er derfor det rette valg til en land række afgrøder, eksempelvis til opstart af rapsen om efteråret, for at sikre en god etabelering af afgrøden og dermed en god overvintringsevne. Gødningen er et godt valg på sandede jorde, hvor svovlmangel er mest udbredt og hvor der erfaringsmæssigt ses svovlmangel.

Bemærkninger

Øgro 6-3-12+7S indeholder animalske kategori 2 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

  • 6-3-12+7S kræver udfyldning af konsulent-erklæring
  • Må ikke anvendes til foder.
  • Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.
  • Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

Bemærk også at Øgro 6-3-12+7S er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro 6-3-12+7S

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg