Spier

Tekniske fordele

Et godt alternativ til gylle

Øgro kan være nemmere og billigere gødnings-alternativ på besværlige markstykker:
  • Når gylleudkørsel er forbundet med store omkostninger f.eks. ved store afstande mellem mark og gyllebeholder

  • Når en tidlig udbringning af gylle giver risiko for, at man ødelægger marken med store kørespor, som giver varige tryk- og strukturskader, kan udspredning med nedskærende materiel være en fordel

  • På lave områder, hvor marken generelt er meget blød, udspredes med gødningsspreder eller nedskæres

  • På marker ved tættere bebyggede områder, hvor det kan være svært at finde passende tidspunkter for udkørsel af gylle uden at genere naboerne med lugtgener

  • Marker eller arealer med uhensigtsmæssig størrelse med mange hjørner og kiler vil gylleudkørslen i mange tilfælde blive relativ dyr

Grundlæggende anbefaler vi på besværlige markstykker at vente med udkørsel af vårsæd, til den er spiret frem. Udbringning af gyllen med slæbeslanger er en bedre løsning med hensyn til tryk- og strukturskader end at udbringe gyllen før pløjning nedbragt i jorden. Det er på denne måde muligt at finde det helt rigtige såtidspunkt, hvor man samtidig med såning, placerer en passende mængde (Øgro) udnyttet kvælstof pr. ha, eller evt. højere mængder alt efter, hvor meget gylle man har til rådighed.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

De personlige oplysninger, du oplyser, vil kun blive brugt af os til at kontakte dig. For yderligere information, læs venligst vores side med privacy & cookies