Oplagt gødningskilde til Kartofler

Øgro er en oplagt gødningskilde til kartofler. Kartofler kvitterer rigtigt godt for tildeling af startgødning samtidig med lægningen. Herved har kartoflen kvælstof og fosfor i en mindre mængde til rådighed for at komme godt i gang. Såfremt man ikke har gylle til rådighed, kan Øgro bruges som fuldgødskning. kali-indholdet i Øgro gødninger betegnes som værende klorfattige.

Øgros Anbefalinger

  • Primært anbefaler vi at placere 20-60 kg udnyttet
    kvælstof i Øgro 9-3-4+2S med 2,4 % svovl eller Øgro 6-3-12+7S med 7 % svovl. Alternativt kan Øgro 10-3-1 også bruges, hvis man har mulighed for a tildele kali på anden måde f.eks. i kaliumvinasse.

.

Forsøg i kartofler

Der blev i 2018 lavet et ”onfarm forsøg” på Brogården ved Fårevejle. Her blev placeret Øgro 9-3-4 2 S samtidig med lægningen. Selv med kun 300 kg Øgro 9-3-4+2S, svarende til ca. 22 kg udnyttet N, viste forsøget et merudbytte på 4 tons renvare pr. ha. Alle parceller blev efterfølgende færdiggødet med 22 tons slagtesvinegylle pr. ha. Parcellerne blev ligeledes kunstvandet fire gange i sæsonen. Med en høj afsætningspris på kartoflerne på 4 kr. gav placeret Øgro pengene tilbage med faktor 15, 13 og 10. Derfor er Øgro meget oplagt at bruge i kartoffeldyrkningen for at få det til at lykkes bedst muligt.

 

.

 

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg