Giv vintersæd en god start med Øgro

Det er nu muligt at bruge Øgro i vintersæd

God startgødning

I økologien er det normalt, at man trækker såtidspunktet til lidt ind i oktober måned. Primært for at undgå for stor konkurrence fra ukrudt. Ved brug af Øgro samtidig med såning af vintersæd kan man fremskynde tidspunktet for såning til et mere optimalt tidspunkt for vintersæd. Herved fås en bedre konkurrence overfor ukrudt samt en længere vækstsæson med deraf et højere udbytte. På samme måde vil vintersæden ved senere såning være bedre “rustet” til vinteren, da den kommer bedre fra start.

Anbefalinger fra Øgro

  • Vi anbefaler at udbringe ca. 30-40 kg udnyttet N i Øgro 10-3-1 eller Øgro 9-3-4+2S. Øgro skal indarbejdes i jorden. Dette gøres nemmest ved placering sammen med såsæden, men man kan også udbringe Øgro med gødningsspreder med efterfølgende nedharvning.
  • Ved tildeling af Øgro om efteråret har vintersæden kvælstof til rådighed i det tidlige forår. Det betyder, at man kan vente med gylleudbringning til markerne er ordentlig farbare. Herved undgås unødige tryk og strukturskader.
  • Øgro kan tildeles om foråret, hvis man ikke har gylle nok til rådighed. Her er reglen, at Øgro skal nedskæres i vintersæden. Der findes velegnet såmateriel på markedet til denne opgave.
  • Ved at kombinere gylle med Øgro bliver det fremover muligt med større sikkerhed at kunne producere kornsorter til konsum, som kræver bedre kvaliteter på bl.a. protein og faldtal. Her er Øgro et rigtigt godt ”værktøj”.
  • Når man bruger Øgro, ved man præcis, hvor meget næringsstof, der tilføres afgrøderne. Det giver en større sikkerhed. Samtidig har man Øgro hjemme på ejendommen, således at man kan udbringe gødning på det tidspunkt, der passer en bedst.

Forsøg i vintersæd

Vi vil sammen med SEGES i den kommende tid udføre forskellige forsøg med brug af Øgro i vintersæd for at dokumentere fordelene samt finde den rette strategi ved brug af denne gødningstype. Sæsonen 2019-2020 blev der anlagt et forsøg på Framtidsgården Bjertorp syd for Lidköping i Sverige. Formålet med forsøget var at sammenligne udbytte og proteinindhold i hvede ved gødskning med Biofer (Øgro hedder Biofer i Sverige) placeret samtidig med såning om efteråret sammenlignet med stigende mængde kvælstof tildelt i Øgro om foråret. Der blev placeret 450 kg Biofer 10-3-1 (Øgro 10-3-1) samtidig med såning af hveden (sådato 25/9). I foråret i april placeredes stigende mængder Biofer N15 (Øgro N14) i en dybde på 5-6 cm i fugtig jord. Resultatet af forsøget viser, at der ved placering af 450 kg Biofer 10-3-1 samtidig med såning opnås et merudbytte på mellem 650-1900 kg hvede pr. ha proteinet fik ikke samme stigning, hvilket nok skal forklares ved, at det blev et meget tørt forår samt proteinfortynding med stigende mængde udbytte. Ligeledes viser forsøget, at med samme totale kvælstofmængde vil en tildeling af kvælstoffet med 450 kg Biofer 10-3-1 samtidig med såning give et sted mellem 200-900 kg hvede mere pr. ha alt efter samlet planlagt gødnings niveau. Forsøget viser også, at der er en udbytte/respons på 14 kg kerne pr. tildelt kg N i merudbytte i intervallet 80-120 kg N.

Hør mere om Øgro

Udfyld eventuelt hvilken gødning du gerne vil høre mere om

The personal information provided by you will only be used by us to contact you. This data shall in particular not be published. For further information please read our Privacy & Cookies page.

Information om Øgro

Indhold: 95% kødbenmel – Kat. 2
5% kalkpiller
Pillestørrelse: Ø 4 mm
Rumvægt: 760 kg/m3
Anvendelse: Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere
Aske % af TS: 18
Emballage: Big bag
Sikkerhedsdatablad: Kontakt os her
Produktdatablad: Kontakt os her
Indstilling af gødningsspreder: Download her
Spredetabeller: Tilgå her

Kvælstof [N] 10,0% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P] 2,6%
Kalium [K] 1,0%
Calcium [Ca] 4,4%
Magnesium [Mg] 0,2%
Svovl [S] 0,5%

Bor [B] 22 mg/kg
Kobber [Cu] <10 mg/kg
Jern [Fe] 840 mg/kg
Mangan [Mn] 23 mg/kg
Zink [Zn] 110 mg/kg