Daka udgiver i dag sin bæredygtighedsrapport for 2021. Blandt hovedbudskaberne er at samarbejde og partnerskab er afgørende for at skabe optimal recirkulering, der sikrer, at landbruget og fødevaresektoren får mest muligt ud af naturens ressourcer, hele vejen fra jord til recirkulering.

”Dakas mission er at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske biprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren. Denne mission kræver, at vi hele tiden balancerer en række hensyn, og det kan vi kun gøre, når vi indgår i tætte samarbejder med landbrug, industri, myndigheder og interesseorganisationer”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Samarbejde handler om, at landbrugsorganisationer, virksomheder og myndigheder samarbejder, men også at man er helt nede i detaljerne sammen med de danske landmænd. Et eksempel på det er Dakas innovationsforum bestående af en gruppe engagerede landmænd, der er med til at optimere håndteringen af døde dyr i Danmark. Både i forhold til den service som Daka tilbyder, men også landmændenes egne arbejdsgange, som har betydning for friskheden af de døde dyr, der indsamles. Det påvirker positivt mulighederne for at genanvende ressourcerne og giver helt konkret mere gødning og biodiesel i sidste ende.

Samarbejde er også afgørende, når det kommer til veterinær- og fødevaresikkerhed. Derfor er koordinering og vidensdeling i forbindelse med beredskabsindsatser også afgørende for landbrugs- og fødevareproduktionens troværdighed og mulighed for salg af danske produkter både nationalt og international.

”Vores rolle i beredskabsindsatser er at indsamle og forarbejde husdyr på en måde, så smitte destrueres effektivt og smittespredning undgås. Truslen er konstant og skal håndteres ansvarligt. I 2020 var Daka en nøglespiller i forbindelse med bortskaffelse af mink. I 2021 har der været gentagne udbrud af fugleinfluenza, og fortsatte risici for husdyrsygdomme skærper hele tiden vores beredskab”, siger Søren Mohr Jensen og understreger, at opgaven samtidig udføres på en måde, så husdyrene stadig kan genanvendes som biodiesel og biobrændsel.

Mest muligt ud af naturens ressourcer
Dakas bæredygtighedsrapport for 2021 redegør for, hvorfor det er så vigtigt at få mest muligt ud af de organiske råvarer. Det batter ikke bare på CO2-udledningen, det bidrager også til biodiversitet, når biprodukter bliver til dyrefoder, som erstatter f.eks. fodersoja eller palmeolie, der ellers skulle have været dyrket på ryddede skovarealer.

”Når det kommer til ansvarlig recirkulering af ressourcer, er der generelt mest fokus på den Co2-udledning, som spares, når man genanvender. Det giver mening, fordi det er sammenligneligt og målbart, men det er værd at nævne, at der udover CO2 også spares rydning af naturarealer, når man recirkulerer.” Siger Søren Mohr Jensen.

Livscyklusanalysen for Daka fra 2019 viste, at recirkuleringen sparede ca. 15.000 ha fra opdyrkning af f.eks. foderafgrøder. Det fylder ikke så meget i det store billede, men er også et bidrag til biodiversitet i sammenspil med andre af Dakas indsatser som skovrejsning eller opsætninger af redekasser til rovfugle, der kan hjælpe til med skadedyrsbekæmpelse.

Ud over emner som klimabelastning og biodiversitet kommer rapporten omkring emner som virksomhedens påvirkninger i lokalmiljøet og arbejdsmiljø på fabrikkerne.

Se hele rapporten lige her