Brugen af organisk eller semiorganisk gødning i juletræer er stigende. Det er der to grunde til. Dels har organiske gødninger nogle produktionsmæssige fordele, og dels er der fra forbrugernes side ønske om mere bæredygtige juletræer.
Ved brug af Øgro 10-3-1 og ØgroTree får vi tilbagemeldinger på, at topskuddet, internodiegrene og andre grene ikke gror lige så vildt som ved brug af almindelig handelsgødning. Dette skyldes, at juletræet ikke kan “tåle” for hurtigt virkende og for meget nitratkvælstof. Der skal derfor bruges væsentligt færre mandetimer på formklipning og topskudsregulering ved brug af organisk gødning. Det giver i sig selv en stor økonomisk besparelse.

Derfor er Øgro 10-3-1 og ØgroTree særdeles oplagte at bruge i juletræer. Øgro 10-3-1 er 100 % organisk og et 100 % recirkuleret produkt. Øgro 10-3-1 må også bruges i økologisk juletræsproduktion.
ØgroTree er en semiorganisk gødning, hvor 49 % af kvælstoffet er organisk og de 51 % er mineralsk N27. Der er tilsat Mg og ekstra kali, således at man har en gødning, hvor man ved 1 overkørsel kan færdiggøre gødskningen af sine juletræer.

Øgro på Langesømessen

Daka og Øgro vil ligesom tidligere år deltage med en stand på Langesømessen den 17. august. Vi befinder os på standplads nr. 5. Her er I meget velkomne til at hilse på os og få en snak om Øgro som organisk gødning til juletræer. Vi har lavet en ny juletræsbrochure, som vi glæder os til at præsentere for jer.