Mange forskellige gødninger til økologi, men ikke alt er lige godt
I økologien findes der mange forskellige gødningstyper/midler som kan og må bruges. For at nævne nogle af dem: gylle, biogasgylle, gyllefibre, kompost, kyllingemøg, dybstrøelse, grøngødning, KOD affald, havepark affald, aske m.v. Det er bare ikke alle typer, som virker lige godt eller hvor kvælstof stort set ikke bliver tilgængeligt i selve vækstsæsonen, hvor det skal bruges.

Dette skyldes primært, at mange af disse alternative gødningstyper har høje og endda meget høje C/N forhold. Det er derfor spørgsmålet, om man ikke skal være mere kritisk og forsigtig, så man ikke bruger, hvad som helst.

Mange økologiske bedrifter bruger 65 kg N reglen og tilskuddet på 650 kr. pr. ha. Her er det vigtigt, at bedriften får bedst mulig udnyttelse af det tildelte kvælstof. Her er Øgro en meget oplagt mulighed sat sammen med gylle/biogasgylle. Ligeledes er afgrødepriserne høje, så det handler i høj grad også om at opnå udbyttemaximum med den tilladte tildelte kvælstofmængde.

Øgro MajsStart

Øgro MajsStart er en ny gødning, som er på vej. Det er en gødning som indeholder en mængde Struvit. Struvit er et fosfor- og magnesuimrigt biprodukt fra spildevandsanlæggene. Her vil man gerne fjerne mest muligt fosfor fra spildevandet. Man bruger magnesium, som derved udskiller fosfor. Dette gøres igennem et rørsystem.

Vores gødning indeholder 9 % N 3% P 1 % K samt 3 % Mg. Den vil være egnet i afgrøder, som kvitterer for en startgødning med et højt fosforindhold. Her tænkes primært på majs, men mange andre afgrøder kan også være interessante. Øgro MajsStart vil også være oplagt at bruge på arealer med lave fosfortal.

Struvit, som indgår i Øgro Majsstart, er på vej til at blive godkendt som gødningsprodukt i henhold til Bilag 2 reglerne. Vi befinder os derfor stadig i udviklingsfasen.