Daka Danmark og Øgro vil gerne ønske alle et rigtigt godt nytår. Vi håber, at det kommende år bliver mindre udfordrende end det forgangne år. Her tænkes på vejret, som ikke lige gik efter en planteproducents ønsker. Først en meget tør forårssæson efterfulgt af en meget regnfuld sommer og høst. Det er, hvad vi kan kalde for det lunefulde danske vejr. Det er sjældent, at vejret arter sig optimalt, og der er sjældent 2 år, som er ens rent vejrmæssigt. Sådan har det altid været, og sådan vil det nok også blive ved med at være. Det er så kunsten at prøve at tilpasse sig disse forskellige vejrmæssige situationer.

Vi har udformet dette lille nyhedsbrev, med lidt informationer, som vi håber, vil fange jeres interesse.

Indhold:

  •  Øgro – En fordel i et tørt forår
  • Øgro i vintersæd i det tidlige forår
  • Øgro i Majs-start
  • Brug Øgro som startgødning i ompløjning af kløvergræs
  • Rigtige juletræer dyrket på den naturlige måde
  • Udbud og priser på Øgro

Øgro – En fordel i et tørt forår

Betingelserne for såning i foråret 2023 var rimelig gode. Det var muligt at lave et godt såbed med tilpas fugtighed. Efterfølgende blev det så meget tørt i en lang periode. Erfaringerne med brug af Øgro, som startgødning i et tørt forår, viste sig at være rigtig gode.

Kvælstoffet og fosforen i Øgro havde den effekt, at kernernes rodspiring blev mere kraftig og fik godt fat i underjorden, hvor der er størst tilgængelighed af vand og næringsstoffer. Resultatet blev, at de marker, der havde fået Øgro som startgødning, kom bedre igennem den tørre periode med et højere høstudbytte som resultat. Det var også kendetegnet at afgrøder, der havde fået Øgro som startgødning, var mere ensartet og med færre grønskud på høsttidspunktet. Vi kan derfor kraftigt anbefale at bruge Øgro med 15-20 kg udnyttet N pr. ha som startgødning i vårsæd. Det har endnu engang vist sig, at Øgro skaber dyrkningssikkerhed.

Øgro i vintersæd i det tidlige forår

I det tidlige forår står vintersæden som regel og sulter. Den mangler noget kvælstof at starte op på. Det kan være vanskeligt at udbringe gylle så tidligt, da man enten ikke kan færdes på marken, eller også vil det resultere i kraftige struktur- og køreskader. Man må ifølge mejeriforeningen ikke udsprede Øgro med en gødningsspreder oven på vintersæden. Til gengæld er det muligt, at placere Øgro nedskåret i vintersæden. Vi vil anbefale at udbringe ca. 15-30 kg udnyttet kvælstof på denne måde. Derefter kan man vente med udkørsel af gyllen, til marken er farbar og kan bære gyllevognen.

 

Øgro Majs-start

Øgro 10-3-1 eller Øgro 9-3-4+2S er gødninger, som passer fint til startgødning i majs.
I konventionel majsdyrkning bruges typisk en 18-20-0 gødning. Disse tal kan vi ikke ramme med Øgro, men de to ovenstående gødninger, ved vi, fungerer rigtig fint i praksis.
I to gennemførte landsforsøg i 2022 viste Øgro 10-3-1 sig faktisk at give samme udbytte og samme råproteinindhold, med den halve mængde tildelt kvælstof sammenlignet med nedfældet gylle.

Der blev givet 144 kg NH4 i nedfældet gylle sammenlignet med 72 kg kvælstof i Øgro 10-3-1.

Vi anbefaler at bruge Øgro som startgødning med en passende mængde alt efter, hvad man ønsker at tildele som kvælstof og fosfor for at sætte gang i spiringen af majskernerne.

 

Brug Øgro som startgødning ved ompløjning af kløvergræsmarker

I økologien dyrkes af gode grunde meget kløvergræs. Kløvergræs er en kvælstofmotor, som bidrager med meget kvælstof til efterfølgende afgrøder. Dog ved man ikke præcist, hvornår kvælstoffet er tilgængeligt for den efterfølgende afgrøde. Det er derfor en rigtig god ide at udbringe en mindre mængde Øgro som startgødning i den efterfølgende afgrøde. Det sikrer, at den nysåede plante hurtigt kommer i gang. Ligeledes vil det nedpløjede kløvergræs hurtigere blive omsat ved hjælp fra kvælstoffet i Øgro.

Vi vil mene at ca. 10-15 kg udnyttet kvælstof pr. ha vil være passende.

 

Rigtige juletræer dyrket på den naturlige måde

Der har op til julen været en del snak i medierne om rigtige juletræer kontra plastikjuletræer. Vi mener helt klart, at et ægte naturligt juletræ, der er produceret i naturen, giver rigtig god mening.

For at et juletræ kan gro og vokse, har det brug for fotosyntesen. Her er CO2, sol og vand meget afgørende faktorer. Videnskabeligt set ved man, at jo mere CO2 der er til rådighed, jo hurtigere vokser juletræet. Når juletræet optager CO2, bliver der modsat produceret organisk stof i form af glukose. Glukose omdannes videre til forskellige livsvigtige næringsstoffer. Ligeledes produceres ilt via respiration. Derfor er CO2 og fotosyntesen en forudsætning for, at vi kan have liv her på jordkloden, holde jul med et rigtigt juletræ, og få frisk ilt ned i lungerne.

Samtidig ser det heldigvis ud til, at det bliver bedre tider for juletræsproducenterne. Der er udsigt til højere afsætningspriser fremover.
Derfor er det også vigtigt at forberede sig, på denne bedre fremtid, så man får udnyttet den bedst muligt. Det, vi i Daka kan tilbyde at hjælpe med i denne proces, er den rigtige gødningsstrategi.

Vores erfaringer viser, at juletræer trives rigtig godt ved brug af organisk eller delorganisk gødning. Disse gødningstyper giver et mere ”roligt” og grønt juletræ med færre vildtgroene grene og topskud. Der skal derfor bruges mindre tid og penge på formklipning. Men vigtigst af alt. Det giver et pænere juletræ, som forhåbentlig kan afsættes til en højere pris.

Ligeledes er der fra forbrugernes side ønske om mere bæredygtige og naturlige juletræer. Her er Øgro 10-3-1 og ØgroTree særdeles oplagte at bruge. Øgro 10-3-1 er 100 % organisk og et 100 % recirkuleret produkt. Øgro 10-3-1 må også bruges i økologisk juletræsproduktion. For begge gødninger anbefaler vi udbringning ikke meget senere end sidste halvdel af marts måned.

Med nuværende priser på handelsgødning og Øgro koster det kun ca. 2,00 kr. mere pr. juletræ at bruge Øgro sammenlignet med en handelsgødningstype som 21-3-10, vel at mærke i hele juletræets levetid på 9 år. Det er ikke pr. år.

Det er beregnet således:
50 kg N i gennemsnit pr. år i 9 år i en 21-3-10 gødning sammenlignet med 50 kg udnyttet N i Øgro 10-3-1 + 18 kg kali. En relativ lille investering som giver et kønnere juletræ med færre arbejdsomkostninger, mindre kassation og en bedre efterspørgsel.

Udbud og priser på Øgro

Øgro kører helt sit eget løb. Øgro prissættes ud fra hvor stor efterspørgslen på C2 mel, som er råvaren til denne gødning, er på verdensmarkedet, samt selvfølgelig energipriserne, primært naturgas. Vi har ved sæsonstart fastsat dette års priser på Øgro. De ligger prismæssigt fast. Dog følger de den prisstruktur, som vi har, hvor det er en fordel at bestille tidligt og hjemtage i vores valg.

Der kommer derfor ikke yderligere prisstigninger på Øgro udover dem, som følger vores fastlagte prisstruktur. Vi har ved sæsonens start budgetteret med og reserveret råvare til den mængde gødning, som vi mener at kunne afsætte i denne sæson.

Det skal dog bemærkes, at slagtesvineproduktionen i Danmark er faldet med ca. 12 %. Det betyder også, at der vil være ca. 12 % færre råvarer til rådighed, som vi kan lave Øgro af. Der kan derfor komme en situation, hvor vi ikke kan leve op til efterspørgslen. Vi kan derfor kun anbefale at få bestilt, mens vi har varer til rådighed og I kan få leveret det rettidigt inden foråret sætter ind.