Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch
 • Øgro

  En del af Daka.

  Øgro er en serie af danske gødningsprodukter og jordforbedringsmidler produceret af Daka. Læse mere om Daka Denmark A/S her.

 • Øgro

  Organisk recirkuleret gødning.

  Gødningen tager udgangspunkt i en cirkulær tankegang, hvor råvarer og ingredienser håndteres med største respekt og forsigtighed, og hvor biprodukter og reststrømme genanvendes med hensyntagen til miljø og klima. Læs mere om vores bæredygtighedsagenda her.

 • Øgro

  Bredt spektrum af produkter

  Øgro har en bredt spektrum af gødningsprodukter og jordforbedringmidler, der egner sig til både økologisk landbrug, gartnerier, juletræsproduktenen og gødskning af bærkulturer mm. Læse mere om de enkelte produkter her.

ØGRO - En del af Daka

Øgro er en serie af danske gødningsprodukter og jordforbedringsmidler produceret af Daka Denmark A/S. Gødningen er baseret på kødbenmel og børstemel og er godkendt på bilag 1 og kan derfor bruges som ikke-økologisk gødning i økologisk landbrug. Alle produkter tager udgangspunkt i en cirkulær tankegang, hvor råvarer og ingredienser håndteres med største respekt og forsigtighed, og hvor biprodukter og reststrømme genanvendes med hensyntagen til miljø og klima.

Alle Øgro-produkter er udviklet i tæt dialog med planteavlere, landbrugsrådgivere, forskere, gødningsproducenter og brancheorganisationer. Et uvurderligt og helt essentielt samarbejde skabt for kontinuerligt at udvikle relevante produkter. Samtidig har vi sikret, at hele kæden fra produktion, salg og logistik er så effektiv som muligt, så du som kunde får Øgro til den bedste pris. Det betyder blandt andet, at vi sælger Øgro direkte til den enkelte landmand. Simpelt, hurtigt og effektivt.

Vi er også netop blevet forhandlere i Danmark af Komeco Fertisol og Komeco Biokorrels, klik på produktnavnene og læs mere.

 

Basisgødning med højt kvælstofindhold.

En 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel til korn og rapsafgrøder, sukkerroer og græsfrø.

Højt kaliumindhold og mange anvendelsesmuligheder.

Egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende afgrøder, såsom raps og græs.

Ren gødning med højt kvælstofindhold.

14% hurtigtvirkende kvælstof og velegnet som afsluttende sengødskning.

Særligt velegnet til kartofler og raps.

Det rette valg til en lang række afgrøder, særligt til sandede jorde.

Gødning til juletræer.

En alt-i-en gødning til juletræer, hvor man ved kun én tildeling, dækker juletræets behov.

Velegnet til frugt og grønt.

100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel baseret på kødbenmel samt vinasse.

Biogødning.

Bidrager til bedre jordfysiske egenskaber, på de fleste jordtyper med bedre luftfugtighed og bearbejdelighed.

Produceret ved hjælp af en komposteringsteknik.

Bidrager til en let bearbejdelig, sund og levende dyrkningsjord.

Kontakt

Market Manager

Henrik Stubager

E-Mail: hstnoSpam@daka.dk
Telefon: +45 5156 4709